ઘરેલૂ ઉપાય- કેરીના આ ઉપયોગથી આ રોગો થઈ જાય છે દૂર

Visited 433 times, 1 Visits today

View Location in Map

ઉનાળામાં કેરીનો ખાટા મીઠા સ્વાદ બધાને ભાવે છે. જુદા જુદા પ્રાંતમાં જુદા-જુદા પ્રકારના કેરી થાય છે. દરેક પ્રાંતના વિશેષ કેરેના સ્વાદ તેનામાં જુદા હોય છે. જ્યાં એક બાજુ કાચા કેરીના અથાણું , મુરબ્બા અને ઘણા સ્વાદિષ્ત પેય પદાર્થ બાનવે છે ત્યાં જ  પાકેલ્ કેર્વ્વ ભોજન સાથે મજાથી ચૂસે છે. 

પાકા કેરીના રસ ભોજન સમતે એક પરંપરાના રીતે પીરસાય છે. કેરીના ફલ સિવાય એના ઝાડમાં પણ ઘણા ગુણ હોય છે. વાસ્તવમાં આખા  કેરીના ઝાડ જ ઔષધીય રીતે ઉપયોગી છે.
Source By : gujarati webduniya
http://gujarati.webdunia.com/article/home-remedies.html

Related Listings

ડાયાબિટીઝ કંટ્રોલમાં રહેશે – એક ગ્રામ મેથીના દાણાને રાત્રે પલાળી દો. સવારે તેનુ પેસ્ટ બનાવી તેણે પાણી સાથે પીવો. આવુ સતત બે મહિના કરવાથી ડાયાબિટિસ કંટ્રોલમાં રહેશે. Read more…

 આજકાલની ફાસ્ટ જીવનશૈલીએ લોકોને અનેક પ્રકારના રોગોએ ઘેરી લીધા છે. જેને જેટલી વધુ બિમારી એટલા જ વધુ પૈસા ડૉક્ટરની પાસે પાણીની માફક વેડફવવા પડે છે. Read more…

Add a Review

Rate this by clicking a star below: