દાંત સાફ નહી હોય તો કેન્સર થવાની શક્યતા

Visited 464 times, 1 Visits today

View Location in Map

સંશોધકોએ દાવો કર્યો છે કે જો તમે તમારા દાંતોની સફાઇમાં આળસ કરતા હોવ તો સાવધાન થઇ જાઓ કારણ કે વધુ હોવાથી કેન્સર અને અનેક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સર્જાવાનું જોખમ વધી શકે છે.

સ્વીડનના સંશોધકોએ કહ્યું કે કેન્સરના પાંચમાંથી એક કેસમાં ઇન્ફેક્શન અને સોજાની ભૂમિકા હોય છે. દાંતોના મેલને કારણે પેઢાની બીમારીઓ થાય છે.

જે લોકોના દાંતોની સપાટી અને પેઢા પર સૌથી વધુ વિષાણુઓ હોય છે તેમનામાં સમય પહેલા મૃત્યુનું જોખમ વધી જાય છે. આ સંશોધનમાં સ્ટોકહોમના 1390 વયસ્કોને સામેલ કરવામાં આવ્યાં હતાં.

Source By : gujarati webduniya

http://gujarati.webdunia.com/article/gujarati-health-tips/1.htm

Related Listings

ચોમાસુ એટલે સંક્રમણની ઋતુ. ચોમાસુ આવે એટલે જાત-જાતની બીમારીઓ પણ તેની સાથે આવે, જેની સામે રક્ષણ માટે આપણી પાસે ઔષધીઓનો ખજાનો હોય છે. Read more…

Add a Review

Rate this by clicking a star below: