પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને રોકવાવાળો આહાર

Visited 395 times, 1 Visits today

View Location in Map

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયા બાદ ખાવા પીવા પર અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધ આવી જાય છે તેથી ખાન પાનનું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર રોકવા અથવા નિયંત્રિત કરવામાં મહત્વનું યોગદાન છે.

Source By: Divyabhaskar

Related Listings

સામાન્ય રીતે આજના યુવાનોની લાઈફ સ્ટાઈલને લીધે વાળ ઝડપથી સફેદ થઈ જતા હોય છે અને ત્યારબાદ માથામાં ખોડો થવાને લીધે વાળ ખરવાની પણ ફરિયાદ રહેતી હોય છે. Read more…

આજના સમયમાં કઈ એવી યુવતી કે સ્ત્રી હશે જેને લાંબા, ઘાટ્ટા અને સુંવાળા વાળ નહીં જોઈતા હોય? વાળ એક સ્ત્રીની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવે છે અને આજકાલ… Read more…

Add a Review

Rate this by clicking a star below: